Verfijn op periode

Tot en met:

Verfijn hieronder op onderwerp
2009

Ontwikkelingen in 2009

Bron: Jaarverslag 2009, Hoofdstuk Veiligheidsbevordering, pagina 43

De verwerking en opslag van gevoelige en geheime gegevens bij de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven vindt steeds meer elektronisch plaats.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag
2009

Resultaten 2009

Bron: Jaarverslag 2009, Hoofdstuk Veiligheidsbevordering, pagina 43

Alle ministeries zijn ingelicht over de mogelijke gevolgen van de op handen zijnde kraak van de gsm-versleuteling.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag
2009

Veiligheidsonderzoeken

Bron: Jaarverslag 2009, Hoofdstuk Veiligheidsonderzoeken, pagina 47

In het kader van zijn B-taak voert de AIVD veiligheidsonderzoeken uit naar personen die vertrouwensfuncties gaan vervullen en adviseert de AIVD over de aanwijzing van die vertrouwensfuncties.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag
2009

Structurele verbetering doorlooptijden

Bron: Jaarverslag 2009, Hoofdstuk Veiligheidsonderzoeken, pagina 48

De structurele verbetering van de doorlooptijden van veiligheidsonderzoeken, die door het verbeterprogramma ‘Sneller Veiliger’ is bereikt, is in 2009 gehandhaafd.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag
2009

Nadere toelichting op de sector burgerluchtvaart

Bron: Jaarverslag 2009, Hoofdstuk Veiligheidsonderzoeken, pagina 50

Voor de meeste vertrouwensfuncties in de sector burgerluchtvaart geldt dat de gebiedsaanwijzing (beschermd gebied op de burgerluchthavens) de grondslag vormt voor de aanwijzing van de vertrouwensfuncties.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag